HOMEPAGE Sylvia Walczak klinisch psycholoog All4Mind
F11 voor gehele schermweergave !

Opleiding en bijscholingen

klinisch psycholoog Sylvia Walczak
Sylvia Walczak
In 2002 behaalde ik het doctoraal diploma in de biologische psychologie (ontwikkelings- en neuropsychologie) aan de universiteit van Maastricht, gelijkgesteld met het Belgische diploma van master/licentiaat in de psychologie. Daarnaast volgde ik nog een blok klinische neuropsychologie, klinische kinderneuropsychologie en psychodiagnostiek.
Naast mijn universitaire opleiding, volgde ik verschillende bijscholingen:
 • Autisme
 • Hulpverlening voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel
 • Omgaan met rouw en verdriet, Prof.Manu Keirse
 • Mini PAS-ADD, Dr. Steve Moss
 • EMDR (Traumatherapie)
Werkervaring
Tijdens mijn stage heb ik een onderzoek verricht naar de sociaal-emotionele problematiek bij kinderen met antisociaal- en oppositioneel opstandig gedrag.
Na mijn afstuderen heb ik ervaring opgedaan in verschillende domeinen. Zo heb ik gewerkt met drugsverslaafde jongeren, met volwassenen met een lichamelijke en/of mentale beperking en bijkomende gedragsproblemen, met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen (ADHD, Autisme Spectrum Stoornis) en/of sociaal-emotionele problemen en met ouder wordende personen met dementie.

 

Verder ben ik ervaringsdeskundige hypotherapie en orthopedagogisch paardrijden.

 

Momenteel geef ik ook nog infoavonden over psychologische onderwerpen (slaapgedrag en slaapproblemen, dementie, geheugen, stress, burn-out) bij Femma en was ik coach bij YAR (Youth At Risk). Dit is een organisatie die zijn aanbod richt op jongeren met een complexe problematiek en jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen. Het betreft veelal, maar niet uitsluitend, jongeren met een dossier bij de jeugdrechtbank. We bieden deze jongeren een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen.
Daarnaast heb ik sinds 2017 een eigen praktijk waar ik kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met verschillende hulpvragen psychologische begeleiding aanbied. Waarvoor je allemaal bij mij terecht kan, lees je in de rubriek Begeleiding.
Erkenning
Aangezien ik een erkend psycholoog ben:
 • Heb ik een visumnummer: 288164
 • Ben ik gebonden aan een deontologische code en het beroepsgeheim
 • Ben ik aangesloten bij de Psychologencomissie
 • Behaalde ik het diploma Master in de psychologie
Lidmaatschappen:
 • Psychologencommissie – erkenningsnummer: 782105514
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP),gecertificeerd Klinisch psycholoog
 • Stuurgroep psychologenkring Maasland
 • EMDR België
Top