F11 voor gehele schermweergave !

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog is iemand met expertise op het gebied van psychologie. Psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Dit houdt niet enkel in wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook wat mensen voelen, wat mensen denken en hoe ze tot beslissingen komen. Een psycholoog onderzoekt, verklaart en/of begeleidt dus de gedachten, emoties en het gedrag van mensen via verschillende methoden, technieken en benaderingswijzen.
De titel “psycholoog” is beschermd in België, dat betekent dat niet iedereen deze titel kan aannemen. Om jezelf psycholoog te kunnen noemen moet je minstens de wetenschappelijke graad van licentiaat of master behaald hebben na een universitaire psychologieopleiding en je laten registreren bij de Psychologencommissie.

Wat doet een psycholoog?
Iedereen die moeilijkheden ondervindt in het leven kan bij een psycholoog terecht. Dit kunnen heel uiteenlopende redenen zijn: een diagnose of een belangrijke levensgebeurtenis maar ook een bepaald gedrag of stemming.
Enerzijds kan het op zich al een opluchting zijn om eens te ventileren bij iemand die onpartijdig is en beroepsgeheim heeft. Anderzijds helpen psychologen je bij het (h)erkennen van problemen, het vaststellen van hun oorzaak en helpen ze je stappen te maken die nodig zijn om de klacht te voorkomen (preventie) of te verbeteren (interventie) zodat je terug controle krijgt over je eigen leven. Het streefdoel is om de persoon in kwestie zodanig te helpen dat deze zelf de gewenste verandering kan verwezenlijken, op het moment zelf maar ook in de toekomst bij eventuele herhalingen of bij gelijkaardige uitdagingen. Daarbij wordt graag uitgegaan van metingen of bevragingen (psychodiagnostiek) en wetenschappelijke theorieën.
Meer informatie over behandelingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen in mijn praktijk, vind je bij de rubriek ‘Begeleiding’.
Waarvoor kan je terecht bij een psycholoog?
WEL:
  • Gesprekken
  • Testen van vaardigheden
  • Verslag met advies naar een controlerende geneesheer enkel in het kader van een lopende begeleiding
NIET:
  • Medicatievoorschriften en opvolging medicatie
  • Ziekteattest voor de werkgever
Top